dilluns, 6 de novembre del 2017

Per canviar el món...

Change in the world always begins with an individual who shares what he or she has learned and passes it on to others.

El canvi en el món comença amb una persona que comparteix allò que ha après i ho passa a les altres.

Dalai Lama.