dimecres, 24 de juny del 2020

Per canviar el món...El canvi en el món comença amb una persona que comparteix
allò que ha après i ho passa a les altres.

Dalai Lama.

Publicat per primer cop el 6 de novembre de 2017.