Presència plena.Escolta el teu cos.
Què sents?
On ho sents?
Ho has sentit abans?
Pensa què va passar llavors.
S'assembla al que t'està passant ara?
Respira.
Quin és l'ensenyament?
Agraeix.
Deixa-ho anar.
Respira.