dimarts, 16 de juny del 2020

Sense pressa, sense pausa.Publicat per primer cop el 18 de setembre de 2017.