dilluns, 6 de juliol del 2020

I si...I si penses que avui no ho has fet prou bé, demà ja escolliràs quelcom millor.
Però recorda que tots els camins ens porten a l'amor i al creixement.

Publicat per primer cop el 28 de gener de 2016.