dijous, 2 de juliol del 2020

Mantra de gratitud.


GRÀCIES a la vida que m'inspira, em renova i em dóna l'oportunitat d'evolucionar diàriament.

GRÀCIES al lloc on sóc aquí i ara, doncs aquest lloc necessita de mi, i jo d'ell.

GRÀCIES a tots els òrgans del meu cos, que funcionen en plena harmonia i perfecció.

GRÀCIES a la casa on habito, que em serveix de refugi i descans.

GRÀCIES a les oportunitats de treball, èxits i evolució que s'obren davant meu diàriament.

GRÀCIES a cada pagament rebut, perquè d'aquesta manera honro el meu nom, honro els meus compromisos i els meus diners es multipliquen.

GRÀCIES a tot allò que compro o adquireixo, perquè és el fruit del meu treball.

GRÀCIES a totes les persones que es creuen en el meu camí.

GRÀCIES a les persones que aparentment em fan "mal", perquè em van ajudar a formar el coratge per seguir endavant, i gràcies als que em van fer bé, perquè així em van fer sentir estimada.

GRÀCIES a totes les oportunitats d'èxit financer i personal que rebo, identifico i accepto.

GRÀCIES a mi mateix@ que he trobat la gratitud a totes les persones, coses i fets.

GRÀCIES a l'Univers sencer, que conspira a favor de cada un dels meus pensaments, per això trio amb molta cura allò que penso, parlo o desitjo...

GRÀCIES a l'Univers meravellós que existeix dins meu, sóc part de la seva divinitat, per això irradio llum, amor i pau a allà on jo estigui ...

GRÀCIES!!!* 🙏🙏🙏

Publicat per primer cop el 30 de setembre de 2018.