Florir.

Florir és ser. Només ser. Florir és ser la millor versió d'un@ mateix@.