dimarts, 27 d’agost del 2019

És la teva vida.

Manifest Holstee. Trobat aquí.